De koning zet op twee sporen in. Didier Reynders (MR) wordt als informateur belast met een communautaire opdracht. Tegelijkertijd moet de regering-Leterme ervoor zorgen dat het land blijft draaien. De regering moet een begroting voor 2011 opstellen en die voorleggen aan het parlement.

Didier Reynders moet de koning 'informeren' over de mogelijkheden om tot een institutioneel akkoord te komen. Het gaat dus zoals verwacht om een puur communautaire opdracht.

Reynders zal zich moeten toespitsen op drie punten:

  • BHV en de herfinanciering van Brussel,
  • de bevoegdheidsoverdrachten aan de gefedereerde entiteiten, hun financiering en hun responsabilisering
  • de duurzame financiering van de federale Staat.  

Die opdracht mag maximaal twee weken duren. Op woensdag 16 februari verwacht de koning een schriftelijk verslag van Reynders. 

De Franstalige liberaal is niet aan zijn proefstuk toe als informateur. De ontslagnemende minister van Financiën kreeg die rol in 2007 al eens toebedeeld. Als absolute winnaar in het zuiden van het land maakte hij er toen een langgerekte ereronde van drie weken van waarin hij bijna 500 mensen uitnodigde.

Leterme krijgt extra bevoegheden

Eerder vanmiddag kwam Yves Leterme op audiëntie. De ontslagnemende premier was eerder al gevraagd om de begroting voor 2011 voor te bereiden. Vandaag heeft de koning Leterme officieel opgedragen om de begroting op te maken en die voor te leggen aan het parlement.

Leterme II moet bovendien de nodige maatregelen treffen zodat ons land in de nabije toekomst zal voldoen aan de Europese eisen op begrotingsvlak en op dat van structurele hervormingen. Het paleis onderneemt die stappen naar eigen zeggen 'gezien de lange duur van de periode van lopende zaken.'

Leterme en zijn ministers zullen er ook over moeten waken dat het welzijn van de burgers gevrijwaard wordt. Ze moeten daarvoor alle nodige maatregelen nemen op economisch, sociaal en financeel vlak.