Jo Stevens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, heeft tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor het eerst openlijk voor een splitsing van justitie gepleit. 'Er is nu al een voortdurende feitelijke splitsing van het gerecht aan de gang', zo zegt hij.

Stevens stelt in zijn toespraak dat 'Franstalige rechters zelden of nooit Nederlandstalige literatuur of rechtspraak raadplegen, kennen of citeren' en dus dat het logisch is dat de werking van justitie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel uit elkaar groeien. Aan onze krant verduidelijkt hij: 'Rechters in Vlaanderen interpreteren de rechtsregels in toenemende mate anders dan hun Franstalige collega's.' Zo wordt bijvoorbeeld wat stakingsrecht betreft nagenoeg alles toegelaten in Wallonië, in tegenstelling tot Vlaanderen. 

Bovendien is ook de taalbarrière meer dan ooit een obstakel, aldus Stevens. 'De talenkennis gaat er zo erg op achteruit dat ik, als ik in Wallonië pleit, niet kan verwijzen naar een Vlaams vonnis of arrest of een Vlaams juridisch boek, want ze kunnen het toch niet lezen', zegt hij. 

Door justitie te splitsen kan er efficiënter gewerkt worden, ordeelt de Orde. 'Wij willen minder rechtbanken die meer gespecialiseerd zijn en met een sterker centraal commando', vat Stevens samen.

Volgens Stevens pleit ook de Franstalige balie in beperkte mate voor een splitsing. 'maar zij willen een splitsing volgens de gewesten. Dat wil zeggen: een Waals, Vlaams en Brussels gewest. Wij willen een splitsing volgens de gemeenschappen. Dat wil zeggen: een Vlaamse en een Franstalige gemeenschap, zodat de Vlaamse Brusselaars bij Vlaanderen horen en de Franstalige Brusselaars bij Wallonië.'