Plaats in gezin bepaalt je relatie
Oudste kind Brad Pitt vormt een goede combinatie met jongste kind Angelina Jolie Foto: photonews
De volgorde waarin we geboren worden is volgens psychologe Linda Blair niet alleen bepalend voor ons karakter, maar ook voor onze relatie.

In haar boek 'Extracted from birth order: what your position in the family really tells you about your character' claimt Linda Blair dat onze plaats in het gezin cruciaal is voor het al dan niet slagen van een relatie. Zo vullen eerst- en laatstgeborenen elkaar aan, maar zal het tussen enige kinderen vaak botsen.

Volgens Blair wordt de basis van je karakter gelegd tijdens de eerste zeven levensjaren, waarin je plaats binnen de familie heel belangrijk is. Ook al zijn er andere factoren die je karakter beïnvloeden zoals een scheiding, misbruik of frequent verhuizen, toch kan je uit de geboortevolgorde afleiden of het tussen jou en je partner zal werken.

Een jongste en oudste kind

Deze combinatie is perfect: de oudste is een eerder zorgend type terwijl de jongste iemand nodig heeft die structuur geeft. Omgekeerd kan de onbezorgdheid en rebelsheid van de jongste een licht element zijn in het leven van de eerder serieuze oudste.

Twee oudste kinderen

Dit is een moeilijke combinatie omdat jullie allebei competitief zijn en de leiding willen nemen. Er is alleen toekomst als de kwaliteiten van de ander gerespecteerd worden en als een van jullie zijn neiging om te domineren ergens buiten de relatie kan uitoefenen, bijvoorbeeld op het werk.

Een oudste en een enig kind

Deze combinatie is moeilijk, om dezelfde redenen dan bij twee oudste kinderen. Bovendien dagen oudste kinderen vaak uit in een drang naar dominantie, wat de competitiviteit nog groter maakt.

Een middelste en oudste kind/jongste kind

Middelste kinderen zijn goede partners voor zowel oudste als jongste kinderen. Ze zijn het gewoon te bemiddelen en compromissen te maken tussen hun broers en zussen, ze tolereren dat jongste kinderen vaak het centrum van de aandacht willen zijn en ze staan open voor onconventionele plannen van de oudste. Het enige nadeel is dat ze soms te weinig voor zich opkomen en zo het respect van hun partners verliezen.

Twee middelste kinderen

In theorie werkt deze combinatie prima, maar in praktijk is het zo dat beide partners zo naar elkaar willen luisteren dat het moeilijk is om samen iets te beslissen.

Een middelste en een enig kind

Een goed koppel: het enig kind wil de controle houden en het middelste kind is meegaand genoeg om dit toe te staan. Toch kan de dominantie te groot worden zonder dat het middelste kind dit beseft, met mogelijke gevoelens van depressiviteit tot gevolg.

Twee jongste kinderen

Als een jongste kind een ander jongste kind kiest, wordt dit waarschijnlijk een erg creatieve relatie. Anderzijds zal het moeilijk zijn om de taken die bij het dagelijks leven horen, gedaan de krijgen: chaos ligt op de loer.

Jongste en enige kinderen

Deze relatie maakt een goede kans: enige kinderen zijn gevoelig en verantwoordelijk en kunnen het minder georganiseerde jongste kind aanvullen. Omgekeerd kan het jongste kind creativiteit en avontuur in de relatie brengen.

Twee enige kinderen

Misschien wel de moelijkste combinatie: beide partners zijn niet ervaren in het omgaan met anderen en het lezen van emotionele signalen, dus misverstanden zijn een reëel risico. Ook willen beide partners de controle, wat tot conflicten kan leiden.