VS hadden een ‘mol’ bij Vlaams Belang
Foto: Herwig Vergult/Belga
Tussen 2006 en 2009 had de Amerikaanse ambassade in ons land een rechtstreekse lijn met een kamerlid van Vlaams Belang. De Amerikanen waren erg geïnteresseerd in de ‘right-wing, nationalistic’ Vlaams Belang. Een tijdje beschouwden zij de partij als de ‘in a sense most important political party’.

In mei 2009 laat zaakgelastigde Wayne Bush, de voorganger van huidig ambassadeur Howard Gutman, weten dat de ambassade haar contacten met Vlaams Belang wil blijven onderhouden. Op dat ogenblik onderhoudt de ambassade al gedurende drie jaar informele contacten met een kamerlid wiens naam niet wordt vrijgegeven.

Die man, ongetwijfeld vereerd met het officiële contact, geeft de ambassade heel wat uitleg over de interne beslommeringen bij de extreem-rechtse partij. Die openheid staat in schril contrast met de geslotenheid - zelfs in informele contacten - die de Vlaamse media te beurt valt.

Al onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bijvoorbeeld laat het kamerlid de Amerikanen weten dat zijn partij ‘extreem ontgoocheld’ is met het gebrek aan succes in de grote steden. De VB-bron geeft meteen een aantal redenen voor de tegenvallende uitslag. ‘De stemmen van migranten, glansloze kandidaten en een interne desorganisatie.’

In januari 2007 komt de interne verdeeldheid in de openbaarheid. Marie-Rose Morel stelt openlijk het leiderschap van Filip Dewinter in vraag. ‘De crisis is er geen van hardliners tegen gematigden, het gaat niet om de ideologie,’ zo legt het kamerlid uit aan de ambassade. ‘Het ligt aan de nieuwe, minder gedisciplineerde leden van de partij die niet de traditie en de gebruiken koesteren van de leden die van meet af aan bij het Vlaams Belang actief waren.’

De bron steekt zijn afkeer voor Morel niet weg. ‘We houden niet van deze aanpak, het demoraliseert onze kiezers. Onze sterkte is juist verenigd te zijn naar de buitenwereld.’ Toch ziet hij nog een grote toekomst voor Morel, zelfs al was het iemand die niet ‘zoals de andere partijleden ooit door de woestijn moest stappen’.

Tijdens een later contact, begin oktober 2007, bespreekt hij de politieke situatie in België als Yves Leterme er maar niet in slaagt om een regering te vormen. Het thema interesseert de Amerikanen slechts matig, hen is het enkel om de positie van Vlaams Belang te doen. Het VB-kamerlid stelt de ambassade gerust. Van een revolutionair klimaat is absoluut geen sprake. Bovendien verkiest Vlaams Belang een verenigd België boven een separatisme dat via geweld of factionele vijandigheid tot stand komt. Ambassadeur Sam Fox besluit in een vertrouwelijke bericht aan Washington dat de Belangleiders zich steeds meer zorgen maken over het groeipotentieel van hun partij.

Begin januari 2008 neemt voormalig havenbaas Bruno Valkeniers het voorzitterschap over van Frank Vanhecke. Een jaar later heeft hij een lange ontmoeting met een ambassademan. De voorzitter zet Vlaams Belang in de markt als een ‘legitieme, niet racistische, rechtse Vlaams-nationalistische partij. Zijn discours verbaast onder meer als het over Brussel gaat.

Zo geeft hij toe dat Brussel echt een probleem vormt bij de mogelijke opsplitsing van België. Hij beschouwt de Belgische hoofdstad trouwens niet als een Vlaamse maar wel een ‘internationale, multiculturele stad’. In zijn ogen kan de stad enkel overleven als een ‘multilinguistische stad binnen een monolinguistisch Vlaanderen of als een soort aparte entiteit, gefinancierd door Vlaanderen, Wallonië en de Europese unie’. De voorzitter staat hier een flink stuk af van het eigen programma dat Brussel uitdrukkelijk als Vlaamse, weliswaar tweetalige, hoofdstad bestempelt.

Met de komst van ambassadeur Gutman blijft het onduidelijk of er tussen de ambassade en de partij nog contacten zijn. Toch blijft de ambassade erg geïnteresseerd. Een laatste bericht spreekt eind 2009 over de Vlaams Belang blues: long standing party divisions create party rift. Het rapport beschouwt de keuze van Valkeniers om het imago van de partij bij te stellen als mislukt. De hardliners hebben het nog steeds voor het zeggen.

De nieuwe ambassadeur is ervan overtuigd dat de weg voor de N-VA open lag om het ‘democratische nationalisme in Vlaanderen’ in te palmen. Terecht, zo blijkt later.

Lees de uitgelekte mail over Vlaams Belang.

Lees het volledige verhaal in de maandagkrant van De Standaard of online in de e-krant.