De congregatie van de Priesters van het Heilig-Hart van Jezus zegt dat ze de beschuldigingen van seksueel misbruik onderzoekt die geuit werden tegen een Belgische pater.

De pater was actief in drie parochies in Antwerpen en Limburg alvorens te verhuizen naar Brazilië, waar hij enkele jaren werkzaam is in een tehuis voor straatkinderen, zo had Snap België, een vereniging van slachtoffers van seksueel misbruik, verklaard.

'De congregatie verleent op een loyale wijze haar volle medewerking aan elk onderzoek dat door de bevoegde gerechtelijke instanties zou worden gevoerd', zegt pater Harry Peels, provinciaal overste van de congregatie, in een persbericht. 'De congregatie onderzoekt ondertussen eveneens zelf de aantijgingen.'

Toch zijn de verklaringen van Lieven Halsberghe, woordvoerster van Snap België, in het verkeerde keelgat geschoten. Er wordt van 'private schandaaljustitie' gesproken. 'De congregatie betreurt in het bijzonder dat een van haar priesters, voor wie het vermoeden van onschuld evenzeer geldt als voor elke andere burger, door het slijk wordt gehaald, en vraagt zich ernstig af wie baat heeft bij een dergelijk optreden.'

Snap België had donderdag gevraagd dat de voorzitster van de bijzondere commissie seksueel misbruik, Karine Lalieux (PS), haar invloed zou gebruiken om de Braziliaanse politiediensten in te lichten over de pater. Volgens Snap was de kans op recidive zeer groot en draaiden andere pogingen om informatie over te laten maken aan de Braziliaanse politie op niets uit. Snap gaf Lalieux een brief van twee slachtoffers.

De in opspraak gekomen pater reageert zeer verontwaardigd op de aantijgingen. 'Daar klopt helemaal niets van. Waar is die heksenjacht op de Kerk toch voor nodig? Ik kom al heel mijn leven in contact met kinderen, maar heb er nog nooit eentje aangeraakt', zei hij aan de telefoon vanuit het Braziliaanse Fortaleza.