Bij het callcenter Sitel in Diegem hebben directie en vakbonden een akkoord bereid over een sociaal plan voor een collectief ontslag van 70 bedienden.

Toen de directie in september vorig jaar de intentie tot collectief ontslag bekendmaakte, was sprake van een 200-tal ontslagen. "Via constructief overleg de laatste maanden zijn uiteindelijk veel jobs gered", aldus vakbondssecretaris Robert Veekman (LBC) vrijdag.

"Bij vrijwillig ontslag krijgt men een verbrekingsvergoeding op basis van de formule-Claeys. Wie uiteindelijk gedwongen ontslagen wordt, krijgt daar bovenop nog een anciënniteitpremie en een trainingsbudget. Slechts 1 a 2 bedienden komt in aanmerking voor het conventioneel brugpensioen", aldus Veekman.

De getroffen medewerkers keurden donderdag het bereikte akkoord goed. Bij Sitel werkten tot dusver 850 mensen, waarvan 120 in Geel. In tegenstelling tot eerdere plannen behoudt Sitel haar vestiging in Geel.