Het hof van beroep in de Slovaakse hoofdstad Bratislava heeft een uitspraak in eerste aanleg verbroken waarbij Dexia banka Slovensko (DBS) veroordeeld werd tot het betalen van een bedrag van 138 miljoen euro.

De zaak verhuist nu opnieuw naar eerste aanleg, zo meldt Dexia. DBS is de Slovaakse dochter van Dexia die momenteel verkocht wordt.

De zaak heeft betrekking op een professionele klant en dateert van eind 2008, luidde het eerder. Volgens Dexia zal bij de nieuwe rechtzaak in eerste aanleg rekening gehouden moeten worden met de juridische redenering van het hof van beroep.

De bank verwacht dat de positieve effecten van de beslissing op de resultaten van het vierde kwartaal van 2010, gecompenseerd zullen worden door niet-recurrente elementen die momenteel worden geanalyseerd en die nader zullen worden toegelicht tijdens de presentatie van de jaarresultaten op 23 februari. "Het geheel van deze elementen zou geen aanzienlijke impact mogen hebben op het verwachte resultaat van de groep voor 2010."

Volgens Dexia heeft de uitspraak "geen impact op de verkoop van Dexia banka Slovensko, conform het akkoord bereikt in november 2010". De Centraal-Europese investeringsgroep Penta Investments neemt het belang in Dexia banka Slovensko over. De transactie zal wellicht worden afgerond in het eerste kwartaal van 2011, luidde het destijds.