Tussen 2007 en 2010 is het aantal files het sterkst gestegen in en rond Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) donderdag gaf in het Vlaams parlement, waar ze van Dirk De Kort (CD&V) en Marino Keulen (Open Vld) vragen kreeg over de filecijfers die Touring Mobilis begin dit jaar verspreidde.

Volgens Touring werden vorig jaar alle filerecords verbroken. Zo stond er in 2010 op de Belgische snelwegen gedurende 49 uur meer dan 300 kilometer. In 2009 was dat nog 24 uur en in 2008 amper 8 uur.

Crevits kon de cijfers van Touring bevestigen op basis van de gegevens van haar administratie. Uit de cijfers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat de filezwaarte in Vlaanderen sinds 2007 toenam met 10 tot 20 procent naargelang het deel van de dag.

De regio Antwerpen is een uitschieter, met een stijging van 20 tot 35 procent naargelang het dagdeel. Ter vergelijking: in Brussel steeg het aantal files met 0 tot 20 procent. Dat is opmerkelijk, want vóór 2010 gold Brussel als filekampioen, maar Antwerpen steekt Brussel nu voorbij.

De grote oorzaak van het toenemende aantal files is de toename van het verkeer. Mensen doen meer verplaatsingen met de auto, er zijn almaar meer auto’s en almaar meer mensen hebben een rijbewijs.

Crevits gaf aan dat de Vlaams regering deze vaststellingen meeneemt in haar werkzaamheden rond een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen.