Leterme lanceert oproep om welvaart van het land niet in gevaar te brengen
Foto: belga
Aftredend premier Yves Leterme heeft donderdag in de Kamer alle politieke verantwoordelijken opgeroepen "naar woord en daad enkel oog te hebben voor de welvaart van ons land en die welvaart niet in gevaar te brengen".

Leterme verzekerde dat de regering in lopende zaken al het nodige zal doen om ondanks de politieke instabiliteit de financiële markten gerust te stellen. Ons land doet het budgettair en financieel goed en wij willen dit veilig stellen, verklaarde de ontslagnemende regeringsleider tijdens het eerste vragenuurtje sinds het voorjaar van 2010.

Het vragenuurtje in de Kamer is het parlementaire instrument bij uitstek om de regering te controleren. Aangezien er nog altijd geen volwaardige regering is, was het al van april vorig jaar geleden dat de assemblee een vragenuurtje organiseerde.

Nu de koning de aftredende regering vroeg de begroting van 2011 voor te bereiden en ze dus wat meer armslag krijgt, drong de oppositie erop aan om het gebruik op donderdag weer in te voeren.

Na de zoveelste politieke crisis die woensdag uitbrak, verliep het wekelijkse ritueel echter in een bedrukte sfeer. Behalve voor de vragen aan Leterme was er op de perstribune nauwelijks aandacht voor het gebeuren.

Heel wat regeringsleden konden nauwelijks antwoorden op de vragen omdat ze als ontslagnemend regeringslid ook niet echt veel meer kunnen doen. In de wandelgangen heerste een merkwaardige kalmte, ook al liepen er heel wat journalisten en cameramensen rond.

Premier Leterme bracht bij het begin van het vragenuurtje de geruststellende boodschap die hij eerder al bracht bij het afsluiten van de begroting 2010, waarbij bleek dat het budgettair tekort (4,6% van het bbp) minder groot is dan eerder gepland. Hij benadrukte ook dat ons land het op verschillende vlakken sociaal-economisch beter doet dan de rest van Europa. "De uittredende regering wil deze voorsprong veilig stellen", klonk het.

De eerste minister stelde dat zijn regering geen fundamentele beleidskeuzes kan maken, maar voegde er meteen aan toe alles in het werk te zullen stellen alle bewarende maatregelen te nemen die nodig zijn om de economische en budgettaire doelstellingen veilig te stellen.

"Mocht de regeringsvorming nog verdere tijd vergen, zal de uittredende regering het nodige doen om (...) de budgettaire en financiële stabiliteit van het land te bewijzen". Leterme besloot met een oproep aan alle politieke verantwoordelijken om de welvaart van het land niet in gevaar te brengen.

Ook de CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten liet weten dat het tijd is voor een volwaardige regering, niet alleen om een staatshervorming uit te voeren, maar ook om sociaaleconomische maatregelen te nemen.