Tegenstand loonakkoord groeit
Foto: Corelio
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft het ontwerp van loonakkoord vandaag goedgekeurd, maar bij de vakbonden groeit de tegenstand.

Het VBO was de eerste sociale partner die het licht op groen zet voor het ontwerp van IPA. De goedkeuring was algemeen verwacht.

Spannender worden de stemmingen bij diverse vakbondscentrales volgende week. Vooral op vrijdag 4 februari is het uitkijken naar de stemming bij de socialistische vakbond ABVV, waar verschillende geledingen het princiepakkoord al hebben afgeschoten.

Vanmiddag nog verspreidde ABVV-Metaal een mededeling waarin wordt opgeroepen om "verder te onderhandelen". De metaalbond struikelt over het gebrek aan een echt eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.  "Het ontwerp IPA vraagt aan de metaalarbeiders om een blanco cheque te tekenen. Wat ze ooit zullen krijgen, weten ze niet. Wat ze wel weten, is wat ze niet zullen krijgen: een eenheidsstatuut', klinkt het.

Bedienden

Ook de socialistische bediendebond BBTK schoot het akkoord al af.

En vanavond meldde ook de Franstalige christelijke bediendebond CNE dat ze tegen het akkoord gaat stemmen. De Franstalige tegenhanger van het LBC vindt dat de sociale zekerheid te zwaar wordt belast door het ontwerp, dat de marge voor meer loon te klein is en dat het statuut voor arbeiders en bedienden tekortschiet. "Dit trekt alle werknemers omlaag", aldus CNE.

Op 31 januari zal CNE zich finaal uitspreken, net als het LBC. Op 1 februari spreekt het ACV zich uit.

Vraagtekens

Ook voor veel werkgevers is het akkoord overigens moeilijk om te slikken. Het VBO steekt niet weg dat het luik over de concurrentiekracht en loonvorming heel wat vraagtekens oproept bij de verschillende sectorfederaties. De federaties waarderen wtegel de "globale en evenwichtige" oplossing in het dossier over het eenheidsstatuut.

Hiermee rekening houdend en "beseffend hoe belangrijk in de huidige omstandigheden dit IPA is om het vertrouwen in onze economie te versterken", heeft de raad van bestuur van het VBO zijn goedkeuring aan het ontwerp van IPA gegeven.

Volgende week wordt er, behalve door de vakbonden, ook gestemd door de ondernemersorganisatie Unizo, waar ook heel wat tegenstand leeft.