De studenten uit de lerarenopleiding hebben het steeds moeilijker om een stageplaats te vinden.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft, in samenspraak met de lerarenopleidingen, een task force opgericht die naar oplossingen moet zoeken, liet hij weten aan Vlaams parlementslid Kathleen Deckx (sp.a).

Exacte cijfers over het tekort aan stageplaatsen zijn moeilijk te vinden. Studenten zijn immers zelf verantwoordelijk om een stageplaats te vinden en de aanvraagprocedure is niet geautomatiseerd.

De zogenaamde "expertisenetwerken", de samenwerkingsverbanden tussen de lerarenopleiding, hielden een bevraging en daaruit blijkt dat 30 tot 35 procent van de aanvragen geweigerd worden. Volgens die bevraging weigeren steeds meer scholen systematisch stagiairs, wat dan weer de druk op andere scholen verhoogt.

Over het waarom van die weigeringen en over de oorzaak van het gebrek aan stageplaatsen lopen de meningen uiteen. Enkele hogescholen menen dat het afschaffen van de mentoruren - uren die een ervaren leerkracht krijgt om stagiairs en jonge leerkrachten te begeleiden - aan de basis ligt van het probleem.

Minister Smet meent echter dat er een ruimere oorzaak is: sinds 2006 is praktijkstage een belangrijker onderdeel geworden van de lerarenopleiding. Bovendien is het aantal studenten in de lerarenopleiding toegenomen, zegt de minister.

De lerarenopleidingen willen zelf oplossingen zoeken en achten een ingreep van de overheid niet wenselijk. Sp.a-parlementslid Deckx vindt dat er wel "regelgevende maatregelen" moeten komen als die oplossing uitblijft. "De Vlaamse overheid moet erover waken dat de opleiding van leerkrachten niet in het gedrang komt", zegt ze.