'De Troy werkt advocaten tegen'
Foto: belga
Verschillende advocaten aan de Brusselse balie zijn verontwaardigd over het optreden van onderzoeksrechter Wim De Troy. De voorbije week waren er vijf incidenten waarbij De Troy de advocaten tegenwerkte.

Sinds enige tijd zou de onderzoeksrechter er alles aan doen om te verhinderen dat de advocaten die opgeroepen worden om een verdachte bij te staan tijdens zijn verhoor bij de onderzoeksrechter, hun taak ook effectief kunnen uitvoeren. Daarbij wordt er geroepen, getierd en zelfs gedreigd, aldus de advocaten. 

Sinds midden november organiseren de Brusselse balies een permanentie om ervoor te zorgen dat een verdachte die voor de eerste maal bij een onderzoeksrechter moet verschijnen, kan worden bijgestaan door een advocaat. Op die manier wordt gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de zogenaamde Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

De meeste Brusselse onderzoeksrechters doen probleemloos een beroep op die permanentie, maar bij onderzoeksrechter De Troy loopt het sinds enige tijd mis, zeggen  vier advocaten aan persagentschap Belga. 

"Hij verbiedt ons om voor het verhoor een gesprek te hebben met de verdachte zelf", klinkt het. "Wij krijgen van de onderzoeksrechter te horen dat zoiets niet nodig is omdat hijzelf en zijn griffier de verdachte al op zijn rechten gewezen hebben. Als we reageren dat we dat niet kunnen controleren, wordt de onderzoeksrechter kwaad en verwijt ons dat we aan zijn woord of dat van zijn griffier twijfelen."

Een advocaat die afgelopen weekend toch aandrong om een voorafgaand gesprek te hebben met een Roemeense verdachte, kreeg te horen dat hij dat dan maar zonder Roemeense tolk moest zien te klaren.

Wie niet aandringt, moet nog voor aanvang van het verhoor beloven dat hij of zij zeker het proces-verbaal van verhoor zal ondertekenen, gaan de advocaten verder. Tijdens het verhoor zouden de advocaten dan op geen enkel moment mogen tussenkomen. "Wie niet akkoord gaat, wordt verweten dat hij moeilijk doet. Soms wordt er door de onderzoeksrechter geroepen en zelfs getierd."

Voor de advocaten is het duidelijk dat de onderzoeksrechter hun aanwezigheid allesbehalve op prijs stelt en op die manier het permanentiesysteem probeert uit te hollen. Het afgelopen weekend vertikten zij het dan ook om in dergelijke omstandigheden bij het verhoor aanwezig te zijn. Drie van hen zouden zaterdag vervolgens hardhandig de deur gewezen zijn.

"Wij waren tot na het einde van het verhoor gebleven en probeerden de namen van onze cliënten te achterhalen om hen nadien in de gevangenis op te zoeken", getuigen ze. "De politie meldde ons dat de onderzoeksrechter verbod had gegeven die namen vrij te geven. En als wij niet onmiddellijk het gebouw zouden verlaten, hadden zij bevel gekregen ons manu militari te verwijderen."

De Troy kwam een week geleden nog in opspraak toen hij bij een dispuut over een parkeerplaats in de gevangenis van Sint-Gillis drie personeelsleden liet oppakken.