Het Zweedse Loomis, kandidaat voor de overname van waardetransporteur Brink's Belgium, eist dat de werknemers akkoord gaan met "het absolute minimum" dat in de sector gangbaar is. De vakbonden spreken bij monde van ACV'er Marc Geerinck van "chantagepolitiek", maar zien zich genoodzaakt het protocol te ondertekenen om de doorstart niet in gevaar te brengen.

De vakbonden zullen dinsdagvoormiddag het personeel in de verschillende vestigingen op de hoogte brengen van de voorstellen van Loomis, die samen met zakenman Remy Baron kandidaat is voor de overname van Brink's Belgium.

"Loomis wil de doorstart alleen realiseren als de vakbonden het protocol onvoorwaardelijk tekenen", aldus Geerinck. De meeste werknemers moeten overstappen naar het arbeidersstatuut en zullen "het absolute minimum" krijgen dat in de sector gangbaar is. "Alle bedrijfs-cao's die bij Brink's Belgium golden, zullen eind januari aflopen", aldus de vakbondsman.

Na de doorstart heeft Loomis een Belgisch management (met Remy Baron) beloofd voor Brink's. Dat zou dan wel kunnen praten over bepaalde verbeteringen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Na de personeelsvergaderingen zullen de werknemers individueel kunnen kiezen of ze met die voorwaarden akkoord gaan of niet.

De vakbonden zullen dinsdag sowieso het protocol ondertekenen. Anders komt er geen doorstart en ook niet het door Brink's International beloofde geld waarmee onder meer de verbrekingsvergoedingen betaald zullen worden, legt Geerinck uit. Zonder doorstart komt alleen het fonds sluiting ondernemingen tussen.

Bij de overgenomen waardetransporteur kunnen 315 van de 398 werknemers van Brink's Belgium aan de slag, het merendeel als arbeiders.