'Betoging was heel divers'
Foto: belga
De betoging tegen de politieke impasse van zondag had een heel divers deelnemersveld. Maar het is onzeker of die groep er in slaagt een nieuwe beweging te vormen.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Antwerpen. De onderzoekersgroep Media, middenveld en politiek (M2P) trok met 20 mensen naar de betoging om na te gaan wie aan de manifestatie deelnam.

De definitieve resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend, maar onderzoeker Jeroen Van Laer heeft genoeg aanwijzingen om zeker te zijn dat niet enkel een betoging van de 'Facebook-generatie was'.

'Het was duidelijk een diverse betoging, met manifestanten van alle leeftijden, mensen individueel en in gezinsverband. Die diversiteit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de betoging vooral via het internet en de massamedia bekend is geraakt.'

Voor veel deelnemers was het hun eerste betoging, concludeert Van Laer. 'Je zag onwennigheid bij heel wat betogers. Als er klapsalvo’s waren, duurde het een tijdje voor ze er mee weg waren.' Ook de toeschouwers waren meer betrokken bij de actie.

Volgens Van Laer is het wellicht 'ijdele hoop' dat de betoging aan de basis zal liggen van een protestbeweging. 'Gelijkaardige, spontane initiatieven zoals de Witte Mars en de pro-Belgische betoging van Marie-Claire Houard in 2007 vertaalden zich ook zeer moeilijk in een structurele beweging nadien. Eigenlijk is dat de echte test.'

Het onderzoek is nog niet afgerond. 1.000 manifestanten kregen een vragenlijst mee naar huis. Van Laer verwacht dat er zo'n 400 de antwoorden zullen terugsturen.