Postbonden overwegen nationale actie
Foto: Reuters
Na de aankondiging van bpost dat het de volgende jaren zijn brief- en pakjesdivisie gaat reorganiseren, reageren de vakbonden van het bedrijf ongerust. Het ACOD, bij monde van Jef De Doncker, roept op om actie te voeren.

"Ik denk dat het nodig is om nationaal actie te voeren, in plaats van dan eens in het ene kantoor en dan eens in het andere te protesteren." Hoe die actie er zal uitzien en of de andere bonden meedoen, hangt nog af van overleg. Donderdag wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Bpost maakte maandag de details bekend voor de reorganisatie van de brief- en pakjespost. Blijkt dat de grote sorteercentra de meerderheid van het sorteerwerk zullen verrichten dat nu nog in de lokale distributiecentra gebeurt.

De Doncker: "Dit is een plan dat loopt over verschillende jaren. Maar wat nu al ontbreekt is een sociaal plan voor de werknemers. We verwachten immers dat de impact van deze herstructurering groter zal zijn dan bij Georoute." Hij verwees naar het feit dat postbodes in de toekomst amper nog zelf zullen sorteren en daardoor mogelijk in een ander tijdsvenster zullen werken. "Dit heeft een impact op bijvoorbeeld de opvang van hun kinderen." Ook hun plaats van tewerkstelling zal mogelijk wijzigen. "Hier stelt zich dan het probleem van mobiliteit", aldus De Doncker.

"Niemand weet waar, hoe, wanneer of in welke omstandigheden en tegen welke vergoeding hij zijn job zal moeten uitoefenen de komende jaren", hekelt ACV-Transcom de onzekerheid voor het personeel. Volgens de christelijke vakbond, die vreest voor een impact op het vlak van flexibiliteit, productiviteit en woonwerk-verkeer, neemt het gemor op de werkvloer toe.

De Doncker wijst er ook op dat de aankondiging van de directie om de reorganisatie op te vangen met natuurlijke afvloeiingen, enkel geldt op macro-vlak. "Op micro-niveau, dus per postkantoor, is er wel een impact te verwachten. Wat met een kantoor waar nog veel jongeren werken?"

Volgens ACV-Transcom zou ook Brussel X verhuizen naar een nieuwe locatie. Dat sorteercentrum zal instaan voor de nationale sortering van postpakjes en dus is er nood aan uitbreiding.

De socialistische vakbond wil graag zo snel mogelijk duidelijkheid voor het personeel, en hoopt daarnaast ook op compensatie- of overgangsmaatregelen.

De bonden bij bpost hekelen ook het gebrekkig overleg. "Het nationale management blijft halsstarrig aan hun nieuw strategisch plan vasthouden en weigert systematisch elke onderhandeling of toegeving", aldus ACV-Transcom. "Wie garandeert ons dat dit de laatste aanpassing is?", vraagt het ACOD zich op zijn beurt af.