ABN Amro ten vroegste in 2014 naar beurs
De Nederlandse minister van Financiën Jan Kees de Jager denkt dat de voorbereidingen voor een beursgang voor ABN Amro over twee jaar kunnen beginnen, waarna op z’n vroegst in 2014 een start kan gemaakt worden met de beursintroductie van (delen van) de bank.

De Jager maakte dat vandaag duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij dat in eerste instantie gedacht wordt aan een beursgang, maar dat ook andere opties mogelijk blijven. Bovendien moet de leiding van de bank haar ambities rond het vergroten van de winst en het terugbrengen van de kosten eerst waarmaken.

Onder leiding van topman Gerrit Zalm worden sinds twee jaar ABN Amro en Fortis Bank Nederland in elkaar geschoven. Sinds het najaar 2008 is ABN Amro volledig in overheidshanden.

De keuze voor het gefaseerd naar de beurs brengen van bankonderdelen betekent dat de overheid nog geruime tijd aandeelhouder blijft. Na de overname van ABN Amro besloot het kabinet ook andere financiële instellingen met miljarden euro’s te steunen, zoals ING, SNS Reaal en Aegon.

In de brief meldt De Jager ernaar te streven alle belangen van de overheid in de financiële sector binnen vijf jaar "zeer substantieel" terug te brengen. Voorwaarden die hij stelt, zijn onder meer een stabiele financiële sector, belangstelling in de markt en het feit dat de betrokken financiële instellingen er klaar voor moeten zijn.