Op maandag 31 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van het Olympiadekruispunt in Antwerpen. De werkzaamheden zullen meer dan een jaar heel wat hinder met zich meebrengen. Weggebruikers wordt aangeraden het kruispunt zoveel mogelijk te vermijden.

Het Olympiadekruispunt verbindt de Jan van Rijswijcklaan, de Jan de Voslei, de VIIe Olympiadelaan, de Populierenlaan en de Boomsesteenweg (A12) met elkaar. Het is een van de drukste kruispunten in het zuiden van Antwerpen en wordt als een zwart punt bestempeld. Daarom wil het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt volledig heraanleggen om het verkeersveiliger te maken.

Door middel van een vijfhoekig kruispunt vindt elke toegangsweg apart aansluiting op het kruispunt. Aan alle zijden komen verkeerslichten. Voorts komt er een nieuwe keerlus voor tram 6. De eindhalte wordt verplaatst naar het terrein naast de appartementsblokken in de Kruishofstraat. Op het Generaal Robertsplantsoen komt dan weer een stadsrandparking met capaciteit voor 195 auto's.

Tijdens de werkzaamheden wordt in de buurt van het Olympiadekruispunt heel wat verkeershinder verwacht. Weggebruikers die het kruispunt of de onmiddellijke omgeving niet als bestemming hebben, wordt afgeraden om het kruispunt te gebruiken. Alle lokale toegangswegen naar het kruispunt worden versmald. Bedoeling is dat enkel plaatselijk verkeer nog richting kruispunt rijdt. Het kruispunt kruisen wordt erg moeilijk.