Volgens N-VA-kamerlid Ben Weyts deelt de N-VA de verzuchtingen van de deelnemers aan de grote betoging gisteren. Dat zei Weyts vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

'Ook wij willen snel komen tot een akkoord, maar dan wel tot een goede regering met een goed regeerakkoord. Anders zitten we binnen enkele maanden opnieuw in dezelfde miserie als de afgelopen jaren', aldus Weyts.

'Wie echt bekommerd is om het welzijn en de welvaart van de mensen, die kan niet langer tevreden zijn met de huidige status-quo', aldus Weyts.

Weyts noemt de opkomst van de betoging 'aanzienlijk'. 'Men spreekt altijd over een signaal dat gegeven wordt, en dat is natuurlijk ook het geval, maar men mag niet vergeten dat de burger op 13 juni ook een signaal heeft gegeven. Een keuze voor verandering, een staatshervorming en een structurele oplossing voor B-H-V.'

Volgens Weyts heeft iedereen de ambitie om tot een snel regeerakkoord te komen. Weyts gaat er vanuit dat alle onderhandelaars doordrongen zijn van de sense of urgency. 'Niemand zit voor zijn plezier maandenlang aan de onderhandelingstafel.'

Paradox van de betoging

Weyts haalt ook de peiling van Le Soir aan. Daaruit bleek dat slechts 21% van de betogers uit Vlaanderen kwam en dat de gehechtheid aan een verenigd België het voornaamste motief voor deelname was. 'Paradoxaal genoeg illustreerden de betogers net datgene waartegen ze betoogden,' aldus Weyts. 'De betoging heeft ten dele de verschillen tussen Walen en Vlamingen geïllustreerd.'

'De verschillen tussen Vlamingen en Walen leveren verschillende verkiezingsuitslagen op. Laat ons die verschillen erkennen en meer autonomie geven aan die verschillende visies in de deelstaten.'

Dat Ecolo-covoorzitter Jean-Michel Javaux dreigt de onderhandelingstafel te verlaten als er niets gebeurt, beoordeelt de N-VA’er als 'een eigenzinnige, vreemde interpretatie van de betoging. Niemand heeft actie gevoerd voor het uittrekken van de stekker', lacht hij. 'Vorige week heeft ook Wouter Van Besien van Groen! gedreigd op te stappen, maar dat bleek loos.'

Op het feit dat de Open VLD zich nu beschikbaar stelt voor de regeringsonderhandelingen en vraagt dat de socio-economische dossiers het eerst aangesneden worden, reageert Weyts: 'Niet wij bepalen welke partijen er aan tafel komen. Maar first things first: laten we eerst een communautair akkoord maken'.