'Vlaamse regering negeert systematisch overstromingsgevaar'
Foto: belga
De Vlaamse regering negeert systematisch het overstromingsgevaar bij het aansnijden van nieuwe woon- en bedrijvenzones. Dat blijkt uit een analyse die de Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakte van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die de laatste jaren werden goedgekeurd, zo meldt De Morgen. Dinsdag wordt de analyse voorgesteld in het Vlaams parlement.

In bepaalde stedelijke gebieden blijven er nieuwe verkavelingen bijkomen, terwijl het bijhorende milieu effectenrapport waarschuwt voor problemen met de waterhuishouding. De gevraagde waterbeheersingswerken worden immers nauwelijks in juridisch bindende voorschriften omgezet, laat staan dat het gebied wordt afgekeurd wegens overstromingsgevoelig.

'De Vlaamse regering schuift daarmee haar verantwoordelijkheid door naar de lokale overheden, terwijl die erg zwak staan om alsnog een bouwvergunning te weigeren of de nodige aanpassingen te laten doorvoeren', zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu.