Een koppel dat blijkbaar nogal sterk gehecht is aan ons land, wil hun eerste kind Laure-Line, Belgique, Marie, Espérance, Félicité, Emmanuel dopen. De burgerlijke stand van de gemeente Etterbeek, waar het kind moet worden ingeschreven, wilde echter niet het risico lopen tegen het wetboek in te gaan en heeft de naam voorlopig niet aanvaard. Dat schrijft La Libre Belgique maandag.

'Bij een eerste lezing zou Belgique kunnen worden geïnterpreteerd als de familienaam, wat verwarring zou kunnen teweeg brengen met het patroniem van de koninklijke familie', legt schepen Françoise Bertieaux uit.

Bertieaux stelde het koppel voor om 'Belgique'  tussen Espérance en Félicité te plaatsen. De ouders hebben beslist om zich twee weken te bezinnen over dat voorstel.