Zorgnet Vlaanderen geen voorstander van euthanasieklinieken
Henk Braam/hh Foto: © Henk Braam/Hollandse Hoogte
Zorgnet Vlaanderen is niet te vinden voor de oprichting van euthanasieklinieken in ons land. Dat stelt de koepelorganisatie in een mededeling.

Professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans brak zaterdag in De Morgen een lans voor de oprichting van een euthanasiekliniek naar Nederlands voorbeeld.

Hij stelt, ondanks een 'goed functionerende' euthanasiewet, vast dat er heel wat rust- en ziekenhuizen zijn waar artsen moeten gehoorzamen aan de beleidslijn van de instelling, die euthanasie verbiedt.

Distelmans pleit er in de eerste plaats voor de overheidssubsidies in vraag te stellen van zorginstellingen die weigeren de euthanasiewet toe te passen. Daarnaast oppert hij de piste van een euthanasiekliniek.

Volgens Zorgnet Vlaanderen is de oprichting van zo’n klinieken geen goed idee. De organisatie benadrukt dat euthanasie moet gekaderd worden in een 'geheel van eindelevensbeslissingen, die een hoog ethisch gehalte hebben.'

' Euthanasie hieruit afzonderen is fout. Het zorgproces wordt samen met de patiënt, familie en de artsen besproken. Moeilijke medische beslissingen worden in samenspraak genomen. Dit proces doorbreken en patiënten van thuis uit of vanuit een ziekenhuis of woonzorgcentrum verplaatsen naar dergelijke kliniek is nefast,' aldus  Zorgnet Vlaanderen.

Zorgnet betreurt ook dat de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging laat uitschijnen dat in heel wat voorzieningen euthanasie steevast wordt geweigerd en dat de wet er niet wordt nageleefd.

'In werkelijkheid wordt die vraag niet zomaar verworpen, maar wel telkens opnieuw zorgvuldig overwogen. Daarbij wordt ook gezocht naar alternatieven zoals palliatieve zorg, comfortzorg, sedatie etc. Euthanasievragen zijn dan ook erg delicate vragen die je niet op één, twee, drie kunt afhandelen als ging het om een bestelling bij de bakker,' besluit de organisatie.