Het ontwerp van het loonakkoord dat de Groep van Tien op tafel heeft gelegd stuit binnen ABVV op weerstand. Zowel de voorzitter van ABVV Metaal als de bediendenbond BBTK vinden de tekst onaanvaardbaar.

'We stellen vast dat deze tekst op essentiële onderdelen niet overeenkomt met het mandaat dat we aan de leiding van het ABVV hebben gegeven', klinkt het in een persbericht van het BBTK.

De kritiek van de BBTK, de bond van Bedienden, Technici en Kaderleden, aangesloten bij het ABVV, spitst zich voornamelijk toe op twee grote onderdelen: het opheffen van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden ederzijds en de loonvorming anderzijds.

Het BBTK ziet de situatie van de bedienden er op beide vlakken op achteruit gaan. 'Een verbetering van het arbeidersstatuut, zeker! Maar zonder achteruitgang voor de bedienden!', klinkt het. Ook wordt er veel te veel doorgeschoven naar de sociale zekerheid. 'Wat neerkomt op het doorschuiven van de rekening naar de werknemers.'

'Ongeloofwaardig'

De voorgestelde stappen om de kloof tussen arbeiders en bedienden te verkleinen zijn voor ABVV Metaal-voorzitter Herwig Jorissen 'te klein en ongeloofwaardig' . De huidige metaalarbeiders halen gedurende de komende vijf jaar geen voordeel uit de voorstellen, merkt hij op. 'Ze gelden enkel voor nieuwkomers. De carenzdag is in onze sectoren al afgeschaft en de opzegtermijnen blijven voor hen gelijk.' Bovendien is in de fase vanaf 2016 nog steeds geen sprake van een eenheidsstatuut.

Discriminatie

Wat het opheffen van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden betreft, ziet het BBTK onder meer graten in de nieuwe ontslagvoorwaarden voor arbeiders. Die zou op de kap van de sociale zekerheid komen. Voor de bedienden is er tegelijkertijd een verslechtering merkbaar, zeggen ze.

Het eenheidsstatuut komt volgens de bond bovendien 'nauwelijks verhuld' neer op: minder bescherming voor de bedienden en meer kosten voor de sociale zekerheid. Werknemers ontslaan zou voor werkgevers alleen maar goedkoper worden.

Loonvorming

Wat de loonvorming betreft, is 0,3 procent in 2012 onvoldoende, klinkt het. De BBTK kan zich evenmin vinden in belangrijke wijzigingen die gepland zijn voor het indexsysteem. Het vindt in het ontwerp ook niks terug over hogere minimumlonen.

De vakbond roept op 26 januari zijn militanten bijeen.

ABVV

Of het loonakkoord de zegen krijgt van de voltallige socialistische vakbond, zal moeten blijken op 4 februari. Dan vellen we ons oordeel over het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat is onderhandeld, zegt voorzitter Rudy De Leeuw.

"Wij verdedigen het ontwerp niet. We leggen het voor: dit is wat we uit de brand hebben gesleept. De centrales moeten zich nu uitspreken", aldus De Leeuw. "Als het op 4 februari niet wordt aanvaard, zullen we zien welke strategie we aannemen."