Wat staat er in het loonakkoord?
Foto: Micjel Wijnbergh/Hollandse Hoogte & Fabrice Dimier/bloomberg
Het ontwerp van sociaal akkoord tussen vakbonden en werkgeversfederaties bevat naast de klassieke afspraken over loonvorming, brugpensioenen en sociale uitkeringen ook een uitgebreid hoofdstuk over de geleidelijke harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. We brengen de originele tekst en een opsomming van de belangrijkste afspraken en nieuwigheden.

LONEN

 • Geraamde indexering in 2011-2012 van 3,9%
 • Marge van 0,3% voor loonopslag bovenop de index
 • Extra marge mag pas in 2012 toegekend worden
 • Opslag allicht in vorm van netto-loonvoordelen, zoals pensioenpremies, maaltijd- of ecocheques


UITKERINGEN

 • In 2011 wordt 140 miljoen euro uitgetrokken voor het optrekken van laagste pensioen en laagste uitkeringen bij invaliditeit, beroepsziekten ed.
 • In 2012 wordt die enveloppe opgetrokken tot 298 miljoen euro

Daarmee gebruiken de sociale partners voorlopig slechts 60% van het budget dat de regering-Leterme had voorzien, over resterende 40% wordt in 2012 beslist

 

VERLENGING BRUGPENSIOEN

 • Speciale brugpensioenregeling op 56 jaar (bij 20 jaar nachtarbeid of voor zware beroepen in de bouw) wordt met twee jaar verlengd

 

ARBEIDERS-BEDIENDEN

a) ONTSLAGREGELING

 • Geleidelijke harmonisering van de verschillende ontslagregelingen, met een concrete overgangsfase tot 2016
 • Opzegvergoeding voor arbeiders gaat in 2012 omhoog met 10%, in 2014 met 15% en in 2016 met 20%
 • Opzegvergoeding voor bedienden met loon lager dan 30.535 euro blijft gelijk tot in 2016, dan daling met 2%
 • Opzegvergoeding voor bedienden met loon hoger dan 30.535 euro gaat in 2012 omlaag met 3%, in 2014 met 6% en in 2016 met 10%
 • Tegen eind 2012 moeten afspraken gemaakt over een definitief eengemaakte ontslagregeling
 • Eerste fase van harmonisering geldt voor alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt en voor iedereen die van job verandert en een nieuw arbeidscontract tekent; alle andere werknemers behouden voorlopig hun huidige statuut

b) VAKANTIEGELD

 • Berekening van enkel vakantiegeld voor arbeiders zal voortaan gelijklopen met de bestaande regeling voor bedienden (dus met inbegrip van premies bij overuren of ploegenarbeid maar zonder eindelaarspremie)
 • Berekening van dubbel vakantiegeld voor bedienden zal voortaan gelijklopen met de bestaande regeling voor arbeiders (dus met inbegrip van dertiende maand)
 • Als nieuwe regeling nettoverlies inhoudt voor de arbeiders, wordt gecompenseerd

Hervorming van vakantiekassen voor arbeiders wordt later besproken

c) CARENSDAG

 • Volledige afschaffing van (eerste) dag niet-betaalde afwezigheid bij arbeiders
 • Verplichting voor alle werknemers (ook bedienden) om vanaf eerste dag afwezigheid medisch attest te kunnen voorleggen
   

d) TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

 • Integratie van de systemen voor arbeiders en bedienden tegen 2016, met de arbeidersregelig als basis
 • Tijdelijke werkloosheid is dan voor alle werknemers mogelijk bij slecht weer, technische stoornis, werkgebrek omwille van economische redenen