Het parkeerbeleid blijft onder vuur liggen. Nu weer door een vrederechter in Eeklo.

Een vrederechter in Eeklo heeft een klager gelijk gegeven die een parkeerretributie van 25 euro had aangevochten. Hij had die opgelopen in Maldegem, voor het overschrijden van de toegelaten parkeerduur in de blauwe zone. Het vonnis dateert van 25 februari 2010 maar raakte nu pas bekend.

De rechter argumenteerde dat het parkeerbedrijf Vinci Park, dat het toezicht in Maldegem uitvoert, geen concessie-overeenkomst voorlegde en niet kon aantonen dat het geëiste bedrag billijk was. Hij verwierp ook de foto’s die de toezichters maakten van de overtreder. Je kunt knoeien met datum en uur op zo’n foto, redeneerde hij.

Vinci Park is niet in beroep gegaan. ‘Het loonde de moeite niet’, zegt directeur exploitatie Dirk Van Hessche. ‘Het is maar één vonnis, meestal krijgen we gelijk. Ook door twee arresten van het Hof van Cassatie voelen we ons gesterkt. Daarin werden de bezwaren over de foto’s afgewezen. De burgers moeten door dit vonnis echt niet het idee krijgen dat ze niet meer hoeven te betalen.’

Op het kabinet van de staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe (CD&V), klinkt het dat er geen foto’s nodig zijn. ‘Zij vormen één mogelijk bewijs. Een rechter kan dat aanvaarden, of niet.’

Advocaat en professor fiscaal recht Michel Maus vindt het een belangrijk vonnis. ‘Het toont nogmaals aan dat de parkeerwetgeving niet deugt. Na een arrest van het Grondwettelijk Hof is de bevoegdheid naar de Vlaamse overheid overgeheveld en zijn volgens mij alle federale wetten over de kwestie sinds 2003 niet geldig — en de parkeerheffingen evenmin.’

‘De overheid reageert altijd arrogant’, vindt Maus. ‘Je moet maar procederen, klinkt het. Er komt beter een sluitende wetgeving die komaf maakt met de onzekerheid.’