Iran gaat een einde maken aan het tegenhouden van duizenden tankwagens met brandstof die op weg zijn naar Afghanistan. Dat heeft het land dinsdag aan de Afghaanse regering meegedeeld.

Tankwagens die nu nog stilstaan, mogen de komende vier dagen de grens met Afghanistan passeren.

Iran stelde de blokkade eind december in, waardoor bij drie grensovergangen in totaal zo'n 2500 tankwagens stil kwamen te staan. De Afghaanse regering beschreef de blokkade als een embargo, omdat de brandstofprijzen in Afghanistan als gevolg van de blokkade met zo'n zeventig procent stegen. Inmiddels staan er nog tussen de 1400 en 1500 tankwagens te wachten. Maandag gaf Iran al toestemming om 120 vrachtwagens door te laten.

Teheran ontkent een embargo te hebben ingesteld en zei dat het verbod verband hield met het schrappen van subsidies op brandstof in Iran.

Volgens Afghaanse regeringsmedewerkers maakte Iran zich echter zorgen dat de brandstof bedoeld was om NAVO-troepen in Afghanistan te bevoorraden. Maar, zo zei een medewerker van het Afghaanse ministerie van brandstof, de brandstof is niet voor de NAVO bedoeld, alleen voor de arme Afghaanse bevolking.

Iran heeft de Afghaanse regering gevraagd aan te geven hoeveel brandstof het land nodig heeft, zodat het daarna die hoeveelheid kan doorlaten. Afghanistan weigert dit echter.