ACV verwerpt cao-ontwerp Belgacom
Foto: Martin De Baerdemaeker
ACV Transcom vraagt bijkomende cao-onderhandelingen bij Belgacom. Het ontwerp dat nu op tafel ligt is onvoldoende.

De belangengroep Telecom van de christeljike vakbond stelt dat de punten met een budgettaire impact 'weinig of geen aandacht gekregen hebben' bij de onderhandelingen.

Morgenmiddag zal ACV Transcom de voorzitter van het paritair comité daarom in een brief vragen om de ondertekening van de cao uit te stellen.

Het valt ACV Transcom zwaar dat Belgacom de financiering van de hospitalisatieverzekering en de toegang tot de tweede loonschaal wil uitstellen. Volgens de vakbond is het beter die zaken de komende weken uit te klaren.

Belgacom heeft wel degelijk de middelen dit in orde te brengen, klinkt het bij de vakbond. 'De aandeelhouders hebben al een voorschot gekregen op de winst voor 2010, een winst bereikt met de inspanningen van het personeel.'