Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) stelt zich vragen bij de cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse regering (SVR) over het uurloon van mannen en vrouwen.

Vrouwen tussen 25 en 40 jaar zouden volgens die cijfers gemiddeld een hoger uurloon hebben dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

'Die vaststelling verrast ons en we willen ze nuanceren. Als we naar de reële inkomsten kijken op het einde van de maand, houden vrouwen zeker minder over dan mannen', zegt woordvoerster Sofie De Graeve dinsdag.

Het VOK wijst erop dat meer dan 40 procent van de werkende Vlaamse vrouwen deeltijds werkt, 'om onbetaalde zorg op zich te nemen'.

'Het is verrassend dat vrouwen net op het moment dat ze aan kinderen beginnen meer zouden verdienen per uur dan mannen', luidt het.

Het VOK verwijst naar de jaarlijkse studie naar de loonkloof van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daaruit bleek in 2010 dat bij koppels met kinderen de vrouw nog altijd minder verdient dan de man.

'De loonkloof is nog niet gedicht', zegt De Graeve. 'Vooral in de privésector, waar onderhandeld wordt over het loon, is er nog werk aan de winkel.'

Volgens het VOK werken vrouwen vooral in sectoren waar de lonen lager zijn en stromen ze ook nog altijd veel minder door naar hogere functies.