Strengere regels om Belg te worden
Foto: jimmy kets
De kamercommissie Naturalisaties heeft de nieuwe criteria goedgekeurd voor de behandeling van naturalisatieaanvragen. Volgens N-VA en Open VLD zijn de regels om Belg te worden hiermee verstrengd.

In oktober 2010 was heibel ontstaan over de naturalisatieaanvragen. N-VA en Open VLD eisten strengere criteria. Beslist werd dat een werkgroep zich over het herdefiniëren van de criteria zou buigen. Die zouden dan gelden voor de nieuwe aanvragen - ondertussen liggen er zowat 12.000 te wachten op hun behandeling. Voor de 4.000 tot 5.000 oude aanvragen blijven de oude criteria gelden.

Voorwaarden

Voortaan moet de aanvrager één van de landstalen voldoende kennen. Daarnaast moet hij inspanningen leveren om de taal van zijn woonplaats te begrijpen en aantonen dat hij deelneemt aan het gemeenschapsleven.

Wie een effectieve celstraf heeft uitgezeten of een ernstige misdrijf heeft gepleegd, kan geweigerd worden. Ook zware verkeersinbreuken tot vijf jaar na datum kunnen tot een weigering leiden.

Dat zou ook gelden voor wie sociale fraude pleegt of wie veroordeeld is voor schijnhuwelijk. Er kan ook een vermoeden van schijnhuwelijk rijzen voor een aanvrager die minder dan drie jaar op hetzelfde adres is ingeschreven als de echtgenoot.

Stemming

Over de nieuwe criteria kwam het tot een nipte stemming: er waren negen stemmen voor en acht tegen. N-VA, Open VLD, SP.A en CD&V stemden voor. Ecolo-Groen!, Vlaams Belang, PS en CDH stemden tegen. De twee MR-leden stemden verdeeld.