Gemiddeld gezin geeft 2.748 euro per maand uit
Foto: fvv
Het gemiddelde Belgische gezin consumeerde in 2008 bijna 33.000 euro. Gezinnen met veertigers aan het hoofd hebben de grootste uitgaven, zo blijkt uit het jaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van de FOD Economie.

Het onderzoek brengt in kaart wat de diverse kostenposten zijn van Belgische gezinnen.

Op de eerste plaats staan de woning en alles wat daarbij komt kijken: gemiddeld kostte die ons 8.068 euro, of 672 euro per maand. Daarin zit ruim 6.100 euro huur (de afbetaling van een woonlening wordt niet als consumptie-uitgave geteld) en ruim 1.900 euro (158 euro per maand) voor nutsvoorzieningen.

Vervoer is de tweede grote kostenpost, goed voor een jaarlijks budget van 4.519 euro of 14% van de gezinsbestedingen. Aankoop en onderhoud van vervoermiddelen kosten het gemiddelde gezin zowat 2.000 euro, het verbruik nog eens 2.296 euro. Het openbaar vervoer slorpt gemidddeld maar een tiende van dat bedrag op (222 euro).

Een sterke klimmer in het budgetonderzoek zijn reizen. In 2008 waren die goed voor 1.521 euro per gezin, 80% meer dan in het jaar 2000. Liefst 86% van ons reisbudget besteden we aan reizen in het buitenland.

De totale gezinsuitgaven bedroegen in 2008 gemiddeld 32.986 euro of 2.748 euro per maand, zowat 16% meer dan in het jaar 2000. Gezinnen waar de referentiepersoon 40 tot 49 jaar is, gaven het meest uit (bijna 38.000 euro of 3.160 euro per maand. Twintigersgezinnen gaven een kleine 29.000 euro uit (2.411 euro per maand). Zestigplusgezinnen consumeren het minste: gemiddeld 27.715 euro per jaar of 2.310 euro per maand.

Reken je echter de bedragen om per gezinslid, dan draait de situatie om. Zestigplussers blijken dan wél de big spenders, met een gemiddeld jaarbudget van 17.108 euro (1.426 euro per maand). In veertigersgezinnen bedraagt het gemiddelde budget dan maar 12.124 euro per persoon (1.010 euro per maand). Het verschil is te verklaren door de kinderlast, die verhoudingsgewijs het grootst is bij de veertigers.