Tweede wrakingsverzoek tegen De Troy afgewezen
Onderzoeksrechter Wim De Troy Foto: belga
Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag het tweede wrakingsverzoek tegen onderzoeksrechter Wim De Troy in verband met "Operatie Kelk" afgewezen.

Het verzoek was ingediend door socioloog Jan Hertogen, een van de slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken die een dossier had ingediend bij de commissie Adriaenssens.

De socioloog was het niet eens met de manier waarop De Troy zijn onderzoek voerde en had van de onderzoeksrechter ook geen inzage gekregen in het strafdossier.

Hertogen tilde er vooral zwaar aan dat onderzoeksrechter De Troy op 24 juni 2010 de 475 dossiers van de commissie Adriaenssens, de commissie die seksueel misbruik binnen de Kerk moest onderzoeken, had in beslag genomen, hoewel hij gevraagd had dat zijn dossier niet zou worden doorgespeeld aan het gerecht.

De man had daarop het onderzoek herhaaldelijk openlijk bekritiseerd en had zich tegelijkertijd burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. Toen hij geen inzage kreeg in het strafdossier en andere advocaten, meer bepaald meesters Van Steenbrugge en Mussche, wel, diende de socioloog een wrakingsverzoek in tegen de onderzoeksrechter.

Het Brusselse hof van beroep heeft nu geoordeeld dat de weigering tot inzage geen reden is om De Troy te wraken. De inbeslagnames bij de commissie Adriaenssens toonden volgens het hof ook geen vooringenomenheid aan, en dat Hertogen heel wat kritiek had geuit op het onderzoek en de onderzoeksrechter, was volgens het hof nog geen bewijs dat diezelfde onderzoeksrechter vijandig stond tegenover de socioloog.

Jan Hertogen overweegt in cassatie te gaan.