Naar aanleiding van de onwettelijk verklaarde parkeerretributie door een vrederechter in Eeklo, dringt Touring er nogmaals op aan een wettelijk kader te scheppen voor het parkeerbeleid. 'Al jaren is er grote onduidelijkheid en worden automobilisten onwettig beboet', stelt de mobiliteitsorganisatie dinsdag in een persbericht.

Een vrederechter in Eeklo heeft een man vrijgesproken die weigerde een parkeerretributie te betalen. Volgens de rechter was de camera van de parkeerwachter in Maldegem niet geijkt.

Touring grijpt het vonnis van  de vrederechter in Eeklo aan om nog eens te wijzen op de problemen met dit soort parkeerretributies.

Volgens Touring zijn heel wat zaken niet door het verkeersreglement geregeld en kunnen die bijgevolg dienen als basis om de retributies aan te vechten. Het betreft onder meer de vermeldingen die op de vaststelling zouden moeten voorkomen, en de bewijskracht van de vaststelling die gedaan werd door een bediende van een privébedrijf.

Ook haalt de mobiliteitsorganisatie de objectiviteit van de vaststellers aan. Zij stelt namelijk dat de bedrijven die belast zijn met de controle van het gedepenaliseerde parkeren, rechtstreeks belang hebben bij de gedane vaststellingen, omdat ze minstens indirect moeten leven van het parkeergeld dat als gevolg van de controles wordt geheven.

'Die firma's en hun aangestelden-controleurs zijn dus tegelijkertijd rechter en partij, wat elke garantie op objectiviteit uitsluit', luidt het.

Uit de praktijk blijkt eveneens dat de lonen van de controleurs via bonussen afhankelijk zijn van het aantal vaststellingen dat werd gedaan, 'waardoor uitingen van overdreven controle-ijver worden aangewakkerd'.

Touring pleit bovendien voor een opleiding van de vaststellers, omdat ze 'zelf vaak de regels inzake parkeren niet kennen', waardoor geregeld onterechte vaststellingen worden gedaan.

Ten slotte vraagt de organisatie dat er duidelijkheid komt over de verjaringstermijn van parkeerheffingen, alsook over het bedrag van de parkeerheffing.