De lidstaten van de Europese Unie hebben in 2009 voor 40,3 miljard euro wapens uitgevoerd. Dat is een record. België staat in de Europese ranglijst op de negende plaats, meldt het Vlaams Vredesinstituut.

De Europese wapenexport is in belangrijke mate bestemd voor Europese landen (11,3 miljard euro), het Midden-Oosten (9,6 miljard) en Noord-Amerika (4,6 miljard). Dat blijkt uit een rapport van de werkgroep van de Europese Unie voor de handel in
conventionele wapens (COARM).

België

Ondanks de economische crisis kon België in 2009 voor 1,1 miljard euro wapens uitvoeren. Ons land staat, met een waarde van 282,4 miljoen euro, in voor meer dan een kwart van de totale EU-export van militaire vuurwapens. 

Hoewel het gros van de Belgische wapenexport door Waalse bedrijven wordt gerealiseerd, kent ook wapenexport door de Vlaamse defensiegerelateerde industrie de laatste jaren een sterke groei. 2010 was voor Vlaanderen een recordjaar wat betreft de export van militair materieel.

Liberalisering

Met het van kracht worden van de nieuwe EU-richtlijn die de Europese defensiemarkt liberaliseert, wordt 2012 een belangrijk jaar voor de Europese defensie-industrie. Zo wordt het eenvoudiger om wapens en militair materieel over te dragen naar een andere EU-lidstaat. Het huidige systeem van vergunningen voor elke individuele export wordt namelijk vervangen door een systeem van algemene en globale vergunningen voor export.

Analyses van het Vlaams Vredesinstituut wijzen uit dat in Vlaanderen ongeveer de helft van de export bestemd is voor EU-lidstaten en dus minder zichtbaar wordt. 'Momenteel werkt de Vlaamse overheid aan een eigen decreet inzake wapenhandel dat afgestemd is op de nieuwe EU-regels. Het zal voor het Vlaams Parlement belangrijk zijn ervoor te zorgen dat democratische controle verzekerd wordt', zegt Tomas Baum, directeur van het Vlaams Vredesinstituut.