Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt hebben op drie maanden tijd zo'n 10.000 handtekeningen verzameld tegen de mogelijke uitbreiding van de vossenjacht. De petitie wordt dinsdagmiddag om 15.30 uur overhandigd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt vrezen dat minister Schauvliege een intensievere bejaging van de vos wil toelaten. Dat zou onder meer moeten toelaten om de schade aan het pluimvee te beperken.
Maar volgens de organisaties is een uitbreiding van de vossenjacht helemaal niet nodig om het pluimvee te beschermen. 'Wij zijn gewonnen voor een doeltreffende manier om schade te voorkomen door het pluimvee op een degelijke manier af te schermen. Dit kan eenvoudig door de dieren 's avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok of door het plaatsen van een vossenvrije ren', luidt het.
Over een uitbreiding of versoepeling van de vossenjacht (die officieel loopt van 1 oktober tot 14 februari) is echter nog niets definitief beslist. Zo wordt er bijvoorbeeld gewacht op een advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) op het Jachtvoorwaardebesluit. Dat advies wordt eerstdaags verwacht.