In een kliniek met meer dan 150 patiënten zijn de overlevingskansen op borstkanker een vijfde groter.

Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het centrum ontwikkelde op vraag van de minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) een lijst met indicatoren om de zorgkwaliteit van borst- en teelbalkanker te meten.

Overlevingskansen

De overlevingskansen van borstkankerpatiënten met een niet uitgezaaide kanker zijn tussen 2001 en 2004 licht verbeterd: afhankelijk van het stadium van de ziekte, overleefde tussen 93 en 64 procent van de patiënten de eerste vijf jaar. Van de patiënten met uitgezaaide kanker leefde bijna 1 op de 3 nog na vijf jaar. Zo blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Volksgezondheid.

Er is nog ruimte voor verbetering: te weinig Belgische vrouwen krijgen een borstsparende operatie. Volgens Europese cijfers moet dat mogelijk zijn in 8 op de 10 gevallen. In België gebeurt het niet eens 6 op de 10 keer.

Kleine ziekenhuizen

Meer dan de helft van de ziekenhuizen in ons land behandelt minder dan 50 patiënten per jaar. Frappant: de overlevingskans daar is beduidend lager dan in grote borstklinieken, die er meer dan 150 per jaar zien passeren, al waren er ook laag-volume ziekenhuizen met goede overlevingscijfers.

Erkende borstklinieken, waarvan er intussen 49 zijn in het hele land – 28 in Vlaanderen –, moeten minstens 150 nieuwe gevallen per jaar en per chirurg ook 50 operaties per jaar behandelen.

De federale minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), zei begin vorig jaar dat ze vermoedde dat niet alle erkende borstklinieken die aantallen halen. In 2008 en 2009 gold namelijk een overgangsmaatregel: ook klinieken die maar 100 tot 150 patiënten per jaar zien, werden erkend. De vraag rees of de norm verlaagd moet worden. De knoop is nog niet doorgehakt.

Teelbalkanker

De behandelingskwaliteit en overlevingsgraad van patiënten met de zeldzame teelbalkanker stijgt, maar ook hier pleit het KCE voor een meer gecentraliseerde behandeling in een beperkt aantal ziekenhuizen. Bovendien is er volgens het KCE nood aan meer interdisciplinair overleg over teelbalkanker.

Een lijst van borstklinieken vindt u op de site van de Stichting tegen Kanker.