Leuvens burgemeester Louis Tobback heeft vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de werkgeversorganisaties VKW Brabant en VOKA Leuven zwaar uitgehaald naar de betutteling van lokale overheden door de Vlaamse regering en bureaucratie. 'In Vlaanderen is er een decreetgeving en verambtelijking gerealiseerd die maakt dat iedereen alles kan verhinderen en niemand nog iets kan beslissen', aldus Tobback.

'Het is niet zo dat wat we vandaag in Vlaanderen doen, beter doen. Het gaat immers vlotter in Wallonië. De Vlaamse regering en het Vlaams parlement maken het in de praktijk moeilijk en in vele gevallen zelfs onmogelijk om projecten te realiseren. Men ontmoedigt mensen op het terrein en geeft geen vertrouwen aan gemeenten, steden of provincies. Voor de realisatie van een simpel fietspad bijvoorbeeld duurt het tot 6 maanden voor de provinciale verkeerscommissie een advies heeft uitgebracht"' aldus Tobback.

Wat Wallonië betreft, verwees Tobback naar het feit dat Google een tijd terug in Bergen op 6 maanden tijd een bedrijf kon realiseren. 'Dat was te danken aan Di Rupo. Als Google nu naar Kris Peeters was gegaan om iets dergelijks in Puurs te realiseren, stond het gebouw er nu nog altijd niet'.

Tobback stelt zijn hoop op een belangrijke staatshervorming. 'Als de Vlaamse regering echte bevoegdheden krijgt, ziet ze misschien in dat ze moet ophouden met gemeenteraad en schepencollege te spelen. Men bewijst hiermee de democratie ook geen dienst want bij de verkiezingen in 2012 zullen velen moeten uitleggen dat hun projecten niet gerealiseerd konden worden door een njet van administraties', aldus Tobback.