Filip Watteeuw, Groen!-fractieleider in het Vlaams parlement, vindt het een goede zaak dat de Vlaamse regering de activering van oudere werkzoekenden stapsgewijs wil uitbreiden naar alle werkzoekenden tot en met 58 jaar. "Maar de VDAB moet dan wel voldoende middelen krijgen om die ambitie waar te maken", meent Watteeuw.

"De situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is heel erg. Het aandeel van de oudere werklozen stijgt ook. Bovendien worden de eerdere beloftes rond de begeleiding van oudere werkzoekenden niet waargemaakt", aldus Watteeuw.

Dat de activering nu wordt uitgebreid naar 52-plussers, is volgens Watteeuw wel een goede zaak, maar dan moet de Vlaamse regering er ook voor zorgen dat de VDAB over voldoende middelen beschikt om de vooropgestelde plannen waar te maken.