Akkoord bij Brink’s Belgium
Foto: belga
De drie vakbonden bij Brink’s Belgium hebben een protocolakkoord bereikt over de financiële verplichtingen waaraan de waardentransporteur moet voldoen bij een faillissement. Dat meldt het ACV.

ACV-secretaris Marc Geerinck ontkent dat er een sociaal akkoord is, zoals Le Soir vanmorgen wel meldde. De bonden, aldus de ACV-secretaris, zullen nooit een collectief akkoord sluiten over een overgang van het bediendestatuut naar het arbeidersstatuut. Daar kunnen de werknemers individueel over beslissen.

Volgens de vakbond is het bedrijf bij de werknemers van het huidige Brink's Belgium, dat eind januari in faling zal gaan om een doorstart te maken middels een geplande overname door Loomis-Baron, al aan het polsen of ze aan de slag willen bij het nieuwe bedrijf vanaf 1 februari. Dat zal dus wel voor het merendeel als arbeider gebeuren.

Nog volgens de vakbondsman wil overnemer Loomis-Baron het marktaandeel in het waardentransport in ons land opkrikken van vandaag 20 pct naar 40 pct. Alle bestaande klanten zitten overigens nog in de portefeuille van het bedrijf.

Le Soir meldde dat de formule-Claeys zou worden toegepast voor het personeel, dat onder bediendenstatuut werkt. De 13,5 miljoen euro activa van het bedrijf  zouden evenwel niet volstaan.

Elke werknemer zou recht hebben op drie kwart van de vergoeding. Wie niet aan de slag gaat bij overnemer Loomis-Baron ziet dat bedrag stijgen tot 100 pct, via tussenkomst van het fonds voor sluitingen.

In totaal kunnen 300 van de 398 werknemers opnieuw aan de slag na de overname. Op dertig werknemers na zal dit gebeuren onder arbeidersstatuut. Loomis-Baron wil de activiteiten van de waardentransporteur op 1 februari heropstarten.