Een veertigtal lokale Waalse besturen, vooral gemeentes en OCMW’s, informeren zich over de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Vlaamse aanvullende pensioenregeling voor contractuele ambtenaren. Het uitblijven van een Waalse regeling begint enkele Waalse besturen de keel uit te hangen, berichten de kranten De Tijd en L’Echo vrijdag.

Sinds 1 januari 2010 kunnen Vlaamse lokale besturen in een aanvullende pensioenregeling, de zogenaamde tweede pijler, stappen. Meer dan 400 besturen deden dat al.

Aan de andere kant van de taalgrens is er een jaar later nog altijd geen akkoord over tussen werkgevers en vakbonden.

"De bonden vinden dat de focus moet liggen op het vast benoemen van contractuelen, niet op een aanvullend pensioen", zegt secretaris-generaal Louise-Marie Bataille van de UVCW, de Waalse tegenhanger van de Vlaamse koepel van steden en gemeenten (VVSG), in De Tijd.

"Maar het is budgettair onmogelijk om die allemaal te statutariseren." De VVSG-regeling is opgezet door een federale instelling, en dus ook toegankelijk voor Waalse besturen, schrijft De Tijd.