Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte en de PS- en N-VA-voorzitters Elio Di Rupo en Bart De Wever hebben een eerste vergadering achter de rug. Veel concreets kwam er niet uit. Naar verluidt heerste er aan tafel een erg gespannen sfeer.

Aanleiding voor de spanningen waren de verklaringen over de regionalisering van de werkloosheidsuitkeringen.

Werkgroep

De drie zaten sinds 17 uur in de Senaat bij elkaar. Rond 20 uur was de vergadering afgelopen. De enige concrete afspraak die werd gemaakt, is dat de technische werkgroep met experten van de zeven partijen zich donderdag en vrijdag weer gaat buigen over de financieringswet.

Er bestaan naar verluidt nog heel wat vragen over en niet iedereen interpreteert alles op dezelfde manier. De financieringswet is een thema waar vele andere problemen in samenkomen, klinkt het.

Voor het overige werden geen afspraken gemaakt. Alles moet nog worden bekeken. Ten vroegste volgende maandag wordt vergaderd met de hoofdrolspelers. Een en ander heeft volgens sommige bronnen te maken met de gespannen sfeer waarin de bijeenkomst verliep.

Sociale zekerheid

Het idee om een 'minder brede, maar diepere' staatshervorming voor te bereiden maakt intussen opgang. CD&V en N-VA zouden ervoor zijn om bijvoorbeeld de regionalisering van de kinderbijslag te laten vallen. In de plaats zou het arbeids- en werkgelegenheidsbeleid volledig kunnen worden overgeheveld.

Maar ook voor die twee partijen levert dat al meteen een probleem op. N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke liet vanmiddag verstaan dat een splitsing van de RVA dan onvermijdelijk is, iets waar CD&V-voorzitter Wouter Beke het niet mee eens is. Hij herinnerde eraan dat na de verkiezingen overeen gekomen werd om niet te raken aan de sociale zekerheid.

Absoluut taboe

Iets waar de Franstaligen het volmondig mee eens zijn. Laurette Onkelinx (PS) liet verstaan dat raken aan de sociale zekerheid voor haar 'een absoluut taboe' is.

'Wij willen dat er op korte termijn een akkoord tot stand komt op basis van de nota van Vande Lanotte. Verschuivingen zijn daarbij mogelijk. Indien bepaalde hoofdstukken wegvallen, zouden we met het oog op meer coherentie meer bevoegdheden kunnen overhevelen die kaderen in de nabijheidspolitiek van de gewesten. Maar de sociale zekerheid is een absoluut taboe', stelt de PS-politica.

CDH-voorzitter Joëlle Milquet liet vanmorgen ook al verstaan dat er geen sprake van kan zijn dat er geraakt wordt aan de werkloosheidsuitkeringen. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid.