'VRT van nul durven opbouwen'
Foto: belga
Sandra De Preter, gedelegeerd bestuurder van de VRT, heeft in haar eerste nieuwjaarstoespraak haar toekomstvisie uiteengezet voor de openbare omroep. Ze pleit voor een derde open tv-zender.

'We zijn aan een nieuw hoofdstuk toe in het verhaal van de VRT. We willen voort bouwen op een breed bereik en een hoge kwaliteitsstandaard om onze maatschappelijke rol sterker op te nemen. Een VRT die meer dan ooit de Vlaamse samenleving in al haar diversiteit bereikt en weerspiegelt, die transparant is en gericht op samenwerking', aldus De Preter.

Ze tekende krachtlijnen uit om de vernieuwde missie waar te maken. Zo moet er meer aandacht zijn voor alle Vlamingen. 'De VRT bereikt vandaag veel Vlamingen, maar de binding met bijvoorbeeld allochtonen en jongeren moet versterkt worden', klinkt het. De Preter vindt dat een derde open net kan helpen om die doelgroepen beter te bereiken. Krijgt de VRT zo'n derde open net, dan zouden de digitale kanalen Eén+ en Canvas+ verdwijnen. 'Om zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken, moet de VRT bovendien aanwezig zijn op alle platformen, ook internet en mobiel', aldus De Preter.

Ook spreekt ze over een ruimere definitie van kwaliteit. 'Kwaliteit is meer dan de waardering van de kijkers en luisteraars. Ook diversiteit en beeldvorming maken deel uit van een kwaliteitsvolle openbare omroep. Diversiteit hoort thuis op de strategische agenda van de VRT.'

De Preter streeft ook naar meer transparantie, creativiteit en efficiëntie, innovatie, en samenwerking met andere sectoren in de maatschappij, zoals cultuur en onderwijs, of andere media-actoren. Zo is er een samenwerking op til met de schrijvende pers, waarbij de VRT zijn beelden ter beschikking zal stellen.  'In een creatief bedrijf als de VRT zijn mensen de motor. Creativiteit moet alle ruimte krijgen in een efficiëntere organisatie. HR speelt in die verandering een belangrijke rol en zal daarom ook deel uitmaken van het directiecollege', zei De Preter. Ook moet de VRT zich mee inzetten voor innovatieprojecten die de hele mediasector ten goede komen.

Ze verwees ook naar de besparingen bij de VRT. 'Het striktere budgettair kader moet de maatschappelijke ambitie van de omroep niet remmen', vindt ze. 'Wel moet de VRT haar middelen anders inzetten en blijvend inspanningen doen om de interne organisatie efficiënter te maken'.

Volgens De Preter moet de VRT 'van nul durven op te bouwen'. 'We moeten programmaschema's durven te herdenken en niet automatisch uitgaan van vroegere gewoonten en kostenniveaus.' 

Voorzitter Luc Van de Brande (CD&V) van de raad van bestuur, die ook een toespraak hield, riep de Vlaamse regering op om 'een behoorlijke financiering te voorzien die de VRT toelaat zijn opdracht kwaliteitsvol te vervullen'.