Leterme: 'Moeten vermijden dat begroting ontspoort'
Foto: BELGA
Koning Albert II heeft premier Yves Leterme gevraagd dat de regering van lopende zaken de begroting voor 2011 voorbereidt. Het doel moet zijn dat 'het saldo van deze begroting beter zou zijn dan wat met de Europese overheden werd overeengekomen', aldus het Paleis.

Het opstellen van een begroting zou het werk moeten zijn van een nieuwe regering. Maar door de politieke impasse lijkt die nog heel ver weg.

De vraag van de koning houdt in dat de regering nu een aantal dingen zelf kan beslissen, zonder extra vragen te moeten stellen aan het parlement. Voor verdergaande ingrepen en structurele besparingen moet het parlement wel geconsulteerd worden.

Geen keuze

De koning maakt op deze manier geen keuze tussen de twee strekkingen die zich dit weekend opnieuw manifesteerden.

Enerzijds was er MR-voorzitter Didier Reynders die er in de Zevende Dag voor pleitte om de bevoegdheden van de regering van lopende zaken uit te breiden. N-VA trad de Franstalige liberaal daar al snel in bij en gaf aan een dergelijke regering te willen steunen. 

Het idee kon bij CD&V en SP.A op minder enthousiasme rekenen. Leterme kondigde gisteren al aan dat hij deze week een voorstel zou doen 'dat een antwoord biedt op wat Reynders en de andere partijen formuleerden'.

'Ik denk dat de situatie uitzonderlijk is', zegt Leterme daar vandaag over. 'We moeten in heel de moeilijke en politieke internationale context waken over het belang van de bevolking. Het is in het belang van de bevolking dat we, in tegenstelling tot het verleden, wanneer bij institutionele crisissen de begrotingen vaak zijn ontspoord, we dat deze keer vermijden'.

Tekort

Dit jaar zou het begrotingstekort, volgens de afspraken met Europa, beperkt moeten worden tot 4,1 procent. De koning vraagt nu dat de regering van lopende zaken beter probeert te doen. 

Alle partijen gaven wel al aan dat ze ervoor gewonnen zijn om in 2011 een beter begrotingsresultaat te bereiken dan aanvankelijk gepland was. Een tekort van minder dan 4 procent zou mogelijk moeten zijn. 'Ik denk dat de internationale markten en de financiële markten ons een dergelijke voorzorgsmaatregel opleggen', herhaalt Leterme.