Meerkost van honderden miljoenen door hogere rente
Foto: Jobat.be
Als de Belgische overheid de schuldencrisis niet kan bezweren, zal ze daar letterlijk een zware prijs voor betalen.

De hogere rente maakt het voor ons land duurder om onze hoge staatsschuld te herfinancieren op de kapitaalmarkt. Volgens Jean Deboutte, het hoofd van het federale Agentschap voor de Staatsschuld, komt een structurele toename van de rente met tien basispunten overeen met een extra financieringskost van 40 miljoen euro.

Op het einde van de zomer bereikte de Belgische tienjaarsrente nog een dieptepunt van 2,8%. Het gemiddelde rentepeil van het voorbije jaar bedroeg ongeveer 3,47%. In de veronderstelling dat de Belgische rente voor de rest van het jaar op het huidige peil blijft, betekent dat dus een meerkost voor de overheid van 300 miljoen euro.

Klimmen we verder naar 'Zuid-Europese' rentetarieven - pakweg zes procent of meer, dan loopt de meerkost op tot meer dan een miljard euro.

Economie

Naast de financiële meerkost zou de hoge rente ook een onrechtstreekse kost met zich meebrengen, via de negatieve invloed op de Belgische economie. De risico’s daarop nemen toe, zegt Bart De Ketelbutter, expert bij het Federaal Planbureau.

Volgens De Ketelbutter heeft dat ongetwijfeld te maken met onze hoge schuldgraad en de politieke crisis, maar ook met de situatie van de Belgische banken.

De vrees bestaat bij beleggers dat die, door hun grote blootstelling aan overheidsobligaties van probleemlanden, zullen moeten worden geherkapitaliseerd. Dat betekent dat, bij afwezigheid van private investeerders, de Belgische staat opnieuw in de geldbuidel zou moeten tasten, wat de schuldgraad nog zou verhogen.

Al bij al blijft de rente met iets meer dan 4% nog steeds zeer laag. De effecten op de economie zijn beperkt. "Die stijging sijpelt door naar de rest van onze economie, maar is niet van die aard dat onze groei in gevaar komt", stelt de expert van het Planbureau.

"Op korte termijn ziet het er niet slecht uit. Het vierde kwartaal kan misschien lager uitvallen, door de weersomstandigheden, maar de groei in het eerste kwartaal van dit jaar zou wel een stuk hoger kunnen uitvallen, met dank aan de export richting locomotief Duitsland". Dat neemt niet weg, aldus De Ketelbutter, dat de risico’s toenemen. "Waar die stijging van de rente stopt, dat is moeilijk te voorspellen".