Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt sinds 2 januari 1.110.963 inwoners. Dat zijn er 9.100 meer dan een jaar geleden. Dat bericht de Franstalige krant La Capitale maandag op basis van gegevens uit het Rijksregister.

De groei van de Brusselse bevolking is minder groot dan die tussen 2009 en 2010. Toen werden er meer dan 17.000 nieuwe bewoners geteld.

Het aantal Brusselaars zit al sinds het jaar 2000 in een stijgende lijn. Volgens de krant is de bevolkingstoename toe te schrijven aan de instroom van meer en meer buitenlanders, zowel van binnen de Europese Unie als erbuiten.

Het aantal niet-Belgische EU-burgers in de stad bedraagt 216.302 en het aantal van buiten de EU 129.063, aldus de krant. De gemeenten Brussel, Schaarbeek en Anderlecht hebben de grootste bevolkingsaantallen. Het gaat om respectievelijk 161.863, 123.747 en 107.752 inwoners.