Versteylen zou jongeren misbruikt hebben
Foto: wdk
Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart naar mogelijk seksueel misbruik van drie minderjarigen door de bekende Antwerpse pater en stichter van Agalev Luc Versteylen (83). In zijn bezinningscentrum 'Leven in de Brouwerij' zou hij tussen 1985 en 1995 drie jongens gedwongen hebben om te masturberen. Versteylens naam dook ook al op in de dossiers van de commissie-Adriaenssens.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben in het door Luc Versteylen opgerichte bezinningscentrum 'Leven in de brouwerij' in Viersel. Het doet al decennia dienst als een alternatief christelijk toevluchtsoord waar mensen in moeilijkheden komen herbronnen. De bal ging enkele maanden geleden aan het rollen na een anonieme brief. 'In die brief werd pater Versteylen in zeer gedetailleerde bewoordingen beschuldigd van seksueel misbruik', zegt Walter Lever, woordvoerder van de vzw van de Brouwerij.

Commissie-Adriaenssens

'De anonieme briefschrijver eiste dat Versteylen zijn verantwoordelijkheid zou opnemen en publiekelijk boete zou doen. Hij sprak van gedwongen masturbatie en naakte strelingen.' Ook Versteylen kreeg de brief in de bus, maar ontkende in alle toonaarden. 'De voorbije weken doken echter nog twee onafhankelijke klachten op', vertelt Lever. 'Ook hier gaat het over eenmalige, gelijkaardige feiten van mannen die toen - tussen 1985 en 1995 - 15 of 16 jaar oud waren. Daarom hebben we Versteylen na overleg met onze jezuïetenoverste Fons Swinnen geadviseerd om uit de raad van bestuur te stappen. Zo kunnen we de sereniteit rond de Brouwerij min of meer bewaren.' De vzw bracht vrijdagavond ook het Antwerpse parket op de hoogte dat er 'een vermoeden van ontucht was, gepleegd door pater Versteylen, op verschillende jongeren.'

Vrijdagavond was er een onderhoud tussen Versteylen, jezuïetenoverste Fons Swinnen en Peter Adriaenssens. Volgens verschillende bronnen gaat één van de 476 klachten die de - intussen opgedoekte - commissie-Adriaenssens verzamelde over de groene pater. Dat getuigenis staat los van de drie andere klachten die de vzw te horen kreeg.

'Ongewild mensen gekwetst'

Versteylen kon niet anders dan de eer aan zichzelf te houden. Vrijdagavond lichtte hij zijn ontslag uit de raad van bestuur toe in een opmerkelijke, ietwat dubbelzinnige brief. 'Het zoeken in de zeventiger jaren naar een nieuwe lichaamsbeleving was zeker wel grensverleggend maar nooit grensoverschrijdend. Niettemin kan het niet anders dan dat ik, na veertig jaar het leven in de brouwerij te hebben meegemaakt, sommige mensen ongewild ontgoocheld en zelfs gekwetst heb.'

Versteylen heeft zich altijd zeer scherp gekant tegen elke vorm van kindermisbruik. Het is dan ook opmerkelijk dat een van de drijvende krachten achter het Witte Kinderbos, in de nasleep van de Dutroux-affaire, nu zelf in het oog van de storm terecht komt. Vooralsnog houdt hij zijn onschuld staande. Zelf is hij te aangeslagen om te reageren maar zijn partner Mieke Van Hoof (76) doet dat wel. 'Pater Versteylen is slachtoffer van een heuse heksenjacht. Het is duidelijk dat sommige mensen van de raad van bestuur Luc liever kwijt dan rijk zijn. Wij zijn hier niet goed van. (Stilte) Ach, op een dag zal de waarheid wel bovendrijven. Wij hebben niets te verbergen en staan recht in onze schoenen.'

Schoorvoetend geeft ze wel toe dat zijn gedrag voor sommigen bestempeld kan worden als 'op het randje'. 'Kijk, in het centrum ging men vrij met elkaar om. Er werd al eens naakt in een waterput gesprongen. We begrijpen wel dat zoiets in de huidige tijdsgeest niet meer kan. En Luc beseft ook wel dat sommige mensen het daar toen moeilijk mee hadden.'

'Feiten verdrongen'

Volgens Lever zal Versteylen het misbruik nooit expliciet toegeven. 'Hij is niet meer van de jongste en heeft die feiten verdrongen. We voelden in de gesprekken met hem dat hij rond de pot draaide. Dat hij in een spiraal van ontkenning zat.' Lever, al veertig jaar een goede vriend van Versteylen, is compleet verrast door de onthullingen. 'Je verwacht dat niet van iemand die zich zijn hele leven ingezet heeft om dergelijke praktijken te vermijden. Het is ontnuchterend dat zo'n grootheid van zijn voetstuk valt. Deze onthullingen kaderen volgens mij ook in de nasleep van de hetze rond Roger Vangheluwe. Anders was dit nooit naar buiten gekomen.' De Vlaamse jezuïeten zeggen intens mee te leven met de pijn van de slachtoffers. 'We hebben het volste vertrouwen in het gerecht dat klaarheid zal scheppen in de gegrondheid van de klachten', zegt woordvoerder Jacques Haers. 'Ook bij ons is de schok groot.'