De nota-Vande Lanotte geeft het Brussels Gewest enkele bijkomende bevoegdheden. Het meest in het oog springt daarbij veiligheid. Over een fusie van de zes politiezones rept de nota niet, maar de Brusselse minister-president wordt wel bevoegd voor de observatie en de coördinatie van de veiligheid in het gewest.

Hij moet onder meer een overkoepelend veiligheidsplan opstellen en de politiereglementen op elkaar afstemmen. In één beweging verdwijnt de functie van gouverneur. Het gewest wordt ook bevoegd voor het parkeerbeleid en mag richtlijnen in verband met mobiliteit uitvaardigen.

De nota heeft het uitgebreid over de taalproblematiek op het gemeentelijk niveau, maar spreekt zich niet uit over het feit of de tweetaligheid van persoon wordt opgeheven ten voordele van de tweetaligheid van dienst. Alle spoed- en MUG-diensten moeten wel een tweetalige dienstverlening garanderen, om federaal erkend te worden.

Ook opmerkelijk: tweetalige lijsten zijn niet langer verboden. De nota roept ook een ‘metropolitane gemeenschap’ in het leven, met vertegenwoordigers van de drie gewesten en van gemeenten die wensen toe te treden. De metropolitane gemeenschap buigt zich onder meer over samenwerking wat betreft openbare werken, leefmilieu, ruimtelijke ordening en socio-economische kwesties.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig