Het Waals Gewest gaat bedrijven die zware schade hebben gelden door het winterweer helpen. 'Het gaat echter niet om schadevergoedingen zoals eerder werd vermeld', zegt Jean-Claude Marcourt, Waals minister voor Economie.

Eerder werd bericht dat het Waals gewest 'miljoenen euro's zou vrijmaken voor bedrijven die getroffen werden door het winterweer'. Het zou dan gaan om horecazaken waarvan de klanten wegbleven of landbouwers die hun oogst niet konden verzilveren.

Marcourt nuanceert nu dat het niet om schadevergoedingen gaat, maar wel om het aanwenden van de bestaande anti-crisismaatregelen, zoals het aanbieden van voordelige leningen op korte termijn via onder meer  biedt Sowalfin (de Waalse ontwikkelingsmaatschappij, red.).