Televisiekijkers hebben vrijdagmiddag kunnen vaststellen dat er gesleuteld is aan het format van de traditionele kersttoespraak van de koning. Met een lengte van tien minuten was de boodschap merkelijk korter dan voorheen en de toespraak werd opgefleurd met beelden van het Belgische EU-voorzitterschap en het recente kerstconcert.

Het eerste deel van de speech werd geïllustreerd met beelden van enkele hoogtepunten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Aan het einde van de uitzending zagen de televisiekijkers ook enkele beelden van het kerstconcert dat op 15 december in het paleis plaatsvond.
Bij het paleis verluidde dat koning Albert II zelf had aangestuurd op een modernisering van de vorm van de boodschap.

Het paleis onderstreept dat het resultaat de vrucht is van een uitstekende samenwerking met de twee openbare zenders, VRT en RTBF, die steeds de captatie van de koninklijke boodschappen voor hun rekening nemen.