Koning dringt aan op 'evenwichtig compromis'
Foto: vrt
Koning Albert dringt aan op een 'evenwichtig compromis' over de staatshervorming. In zijn kersttoespraak gaf hij aan dat 'alle elementen op tafel liggen om een grondige hervorming van de Staat te verwezenlijken'.

De kerstboodschap stond hoofdzakelijk in het deel van de politieke spanningen. 'Het komt me voor dat de kunst van het compromis, in ons eigen land, de jongste jaren ietwat vergeten is geraakt', klonk het. 

Toch moet er aandacht zijn voor de 'rechtmatige verzuchtingen' van alle politieke strekkingen. 'Wij moeten tot oplossingen komen waar iedereen winnaar is.' 

 De koning vindt dat nu het moment is om het land 'diepgaand' te hervormen. 'Na meer dan zes maand onderhandelen, liggen alle elementen op tafel om een grondige hervorming van de Staat te verwezenlijken.'

Als onderdelen van die hervorming noemde de koning onder meer een belangrijke overdracht van bevoegdheden naar de Gewesten en Gemeenschappen, een sterk doorgedreven autonomie, een herfinanciering van Brussel en een oplossing voor B-H-V. Hij merkte daarbij op dat de solidariteit binnen ons land behouden moet blijven. 

'Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Iedereen is dus verplicht zijn verantwoordelijkheid op te nemen.'


Voorzitterschap

Dat Belgen wel degelijk goed zijn in het sluiten van compromissen, beweet  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. De Koning werd door andere staatshoofde gefeliciteerd voor de vooruitgang die daar geboekt is. 'Dat is tekenend voor het talent dat ons land bezit om standpunten nader tot elkaar te brengen door compromissen uit te werken.'