Het is eerder zeldzaam: particuliere bedrijven die vrágen dat de overheid hun doen en laten zou controleren. Het gebeurt nochtans.

De Belgian Society for Private Clinics vraagt dat de overheid een kwaliteitscontrole instelt voor privé-klinieken. Zij zeggen dat zij de kwaliteitsnormen naleven, maar soortgenoten die dat niet doen, kunnen goedkoper werken en zetten hen onder druk.

De vereniging groepeert een beperkt aantal privé-klinieken, vooral maar niet uitsluitend in de esthetische sector.

Zorgnet Vlaanderen, de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen, maakte een jaar geleden al bekend dat ‘om economische redenen’ het aantal privé-klinieken – vaak artsen van een bepaalde specialiteit die zich groeperen om ingrepen te doen buiten ziekenhuizen – razendsnel stijgt en buiten elke controle valt.

De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V) kondigde daarop een initiatief aan. Sinds gisteren heeft hij een ontwerp van decreet hiervoor klaar, zegt zijn woordvoerder.

De Belgian Society eist onder meer regels over het informeren van de patiënt, over een periodieke controle door een onafhankelijk auditinstituut, en over de beschikbaarheid van medici 24 uur op 24, de ontsmetting van operatiezalen, de aanwezigheid van een anesthesist en van een noodgenerator en een defibrillator, enzovoort.