In het Vlaams parlement is dinsdagochtend de bespreking van de ontwerpen van decreet rond de middelen- en uitgavenbegroting voor het jaar 2011 van start gegaan.

Bij het begin van de zitting lieten de oppositiepartijen nog eens hun ongenoegen blijken over de afwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters. Die is zaterdag vertrokken naar Argentinië om er de hoogste berg van Zuid-Amerika te beklimmen met een groep astmapatiënten.

De kritiek op de afwezigheid van Peeters zwelt al sinds vorige week aan. De minister-president reageerde toen dat hij de fractieleiders van de oppositie gebeld heeft, en dat hij aan telefoon weinig bezwaren gehoord heeft tegen zijn plannen.

Marijke Dillen van Vlaams Belang fulmineerde dat haar fractie nooit een telefoontje heeft gekregen van Peeters. Ze hekelde de "minachtende houding" van de regering ten opzichte van het parlement, dat gedegradeerd wordt tot een "marionettenparlement".

Open Vld-fractieleider Sven Gatz merkte op dat in de gemeenteraden iedere burgemeester aanwezig is als zijn begroting besproken wordt. "De big boss van de Vlaamse regering moet hier zijn. Zijn afwezigheid is voor het parlement zéér moeilijk te slikken."

Voor Groen!-fractieleider Filip Watteeuw bewijst Peeters dat hij het begrotingsdebat niet belangrijk vindt.

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gaf voor aanvang van het begrotingsdebat te kennen dat hij de afwezigheid van de minister-president betreurt.